Filmové hlášky - výběr

 

Barney Ross: "What the hell's he doing?"
Lee Christmas: "Hanging a pirate."
Barney Ross: "Don't be ridiculous. Gunnar! What are you doing?"
Gunnar Jensen: "Hanging a pirate." 

(Co to sakra dělá? / Věší piráta. / Nemel nesmysly. Gunnare! Co to děláš? / Věším piráta)

Expendables

 

 Wolf: "You guys look like...what do they look like, Jimmie?"
Jimmie: "Dorks. They look like a couple of dorks."
Jules: "Ha ha ha. They're your clothes, motherfucker."

(Vypadáte jako... jak vypadaj, Jimmie? / Paka. Vypadaj jako dvě paka. / Ha ha ha Jsou to tvoje hadry, blbečku.)

Pulp Fiction

 

Forrest: "Poručíku? Co tady děláte?"
poručík Dan: "No jo. Šel jsem, kam mě nohy nesly."
Forrest: "Vždyť žádný nemáte, poručíku."
poručík Dan: "Jo, to vím taky."

Forrest Gump

 

Red: "Tady jsou všichni nevinní. To jsi nevěděl?"

Vykoupení z věznice Shawshank (Shawshank Redemption)

 

Terminator: "Katherine Brewster? Have you sustained injury?"
Kate Brewster: "Drop dead, you asshole!"
Terminator: "I am unable to comply."

(Katharine Brewsterová, nemáš žádná zranění? / Jdi se bodnout, idiote. / To nemohu provést.)

Terminator 3: Rise of the Machines (Terminátor 3 : Vzpoura strojů)

 

Neo: "What are you trying to tell me? That I can dodge bullets?"
Morpheus: "No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to."

(Chceš tím říct, že uteču kulce? / Ne, Neo... Chci tím říct, že až budeš připravený, nebudeš muset utíkat.)

Matrix