Dexter

Dexter

Dexter: "I will not kill my sister. I will not kill my sister. I will not kill my sister."

(Nezabiju svoji sestru. Nezabiju svoji sestru. Nezabiju svoji sestru.)

 

Vince Masuka: "Who's your daddy?"
Dexter: " ...Uh, Harry Morgan?"

(Kdo je tvůj taťka? / Hm, Harry Morgan?)

 

James Doakes: "Oh, and you owe me a new Michelin, you motherfucker."

(Jo a dlužíš mi nové Michelinky, ty zku...... )

 

Dexter: "Tonight's the night. And it's going to happen again and again. It has to happen."

(Dnes je ta noc. A stane se to znovu a znovu. Musí se to stát.)

 

Dexter: "People think it's fun to pretend you're a monster. Me, I spend my life pretending I'm not."

(Lidé si myslí, že je fajn předstírat, že jsou monstra. Já celý život předstírám, že nejsem.)