EXPENDABLES

 

Barney Ross: "What's that?"
Lee Christmas: "I'm getting a text."
Barney Ross: "Excuse me?"

(Co je to? / Textovka. / Cože?)

 

Trench: "Hey, why don't we have dinner?"
Barney Ross: "Sure. When?"
Trench: "In a thousand years?"
Barney Ross: "Too soon."

(Co kdybychom šli na večeři? / Jasně. Kdy? / Za tisíc let. / Moc brzo.)


Mr. Church: "What's his fucking problem?"
Barney Ross: "He wants to be president."

(Co má sakra za problém? / Chce být prezident.)

 

Hale Caesar: "What happened to you?"
Barney Ross: "I got my ass kicked."

(Co se ti stalo? / Nechal jsem si nakopat zadek)

 

Lee Christmas: "Are you crazy? You could've killed me!"
Barney Ross: "You're welcome."

(Zbláznil ses? Vždyť jsi mě moh zabít! / Nemáš zač)

 

Hale Caesar: "Great, they got a small army. What have we got? Four and a half men."

(Výborně, oni mají malou armádu a co máme my? Čtyři a půl chlapa)

 

Barney Ross: "What the hell's he doing?"
Lee Christmas: "Hanging a pirate."
Barney Ross: "Don't be ridiculous. Gunnar! What are you doing?"
Gunnar Jensen: "Hanging a pirate." 

(Co to sakra dělá? / Věší piráta. / Nemel nesmysly. Gunnare! Co to děláš? / Věším piráta)

 

Barney Ross: "You Look Nervous."

(Vypadáš nervózně)

 

Trench: "Have you been sick? You've lost weight."
Barney Ross: "Whatever I've lost you've found, pal."

(Nebyl jsi nemocný? Nějak jsi zhubnul. / Cokoli jsem zhodi, ty jsi zase nabral kámo)

 

Barney Ross: "Get out there!"
Yin Yang: "Why me?"
Barney Ross: "Because you're smaller!"

(Vylez ven! / Proč já? / Protože jsi menší)