How I met your mother

How I met your mother

Barney: "It's gonna be legen... wait for it... dary!"

(To bude legen... počkej si na to... dární.)

 

Barney: "Suit up!"

(Oblíknout oblek!)

 

Barney: "High five!"

(Plácnem si!)

 

Barney: "Haaaaave you met Ted?"

(Uuuuuuž znáš Teda?)

 

Barney: "We are international businessmen!"

(My jsme mezinárodní podnikatelé)

 

Barney: "That's my private personal business!"

(To je moje intimní osobní věc!)

 

Barney: "Daddy's home."

(Taťka je doma)

 

Ted: "Mary, I'm not going to have sex with a prostitute."
Mary: "No Ted, I'm a paralegal."
Ted: "You're a hooker."
Mary: "No, I'm a paralegal."
Ted: "No, you're a hooker."
Mary: "No, I'm a paralegal."
Ted: "You're a paralegal."

(Mery, já si to nemůžu rozdat s prostitutkou. / Ne Tede, ja jsem koncipientka. / Ne, ty jsi děvka. / Ne, ja jsem koncipientka. / Ne, ty jsi děvka. / Ne, ja jsem koncipientka. / Ty jsi koncipientka.)

 

Lili: "What are you doing for a living?"

Barney: "Hm hm please..."

(Co děláš vlastně za práci? / Hm hm prosímtě..)

 

resident: "Barney? Who the hell is Barney?

(Barney? Kdo je k čertu Barney?)

 

Lily: This place is great, except you don't have a TV.
Barney: See that wall? 300 inch flatscreen! They only sell them in Japan but I know a guy. They ship it over in a tugboat like freakin' King Kong!
Lily: It hurts my eyes...
Barney: Yeah, that doesn't go away.

(Je to tu skvělé, až na to, že nemáš televizi. / Vidíš tu stěnu? 300 palců plochá obrazovka. Prodávají to jen v Japonsku, ale mám známosti. Museli to poslat lodí jako zatracenýho Kingonga. / Bolí mě z toho oči. / Jo, to nepřestane.)