IT Crowd

IT Crowd

Roy: "Hello IT, have you tried turning it off and on again?"

(Čau IT, zkusili jste to vypnout a znovu zapnout?)

 

Moss: "ou one one eight nine nine nine, eight eight one nine nine, nine one one nine seven two five........ three"

(nula jedna jedna osm devět devět devět, osm osm jedna devět devět, devět jedna jedna devět sedm dva pět... tři)

 

Moss: Subject: Fire. "Dear Sir stroke Madam, I am writing to inform you of a fire which has broken out at the premises of..." no, that's too formal. "Dear Sir stroke Madam. Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. 123 Carrendon Road. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."

(Předmět: Oheň. Milý pane čárka paní, píšu abych vás informoval o požáru který vypukl v prostorách... Ne to je moc formální. Milý pane čárka paní. Hoří, vykřičník. Hoří, vykřičník. Pomozte, vykřičník. 123 Carrendon Road. Těším se na vás. Vše nejlepší. Maurice Moss.)

 

Jen: "The shoes!"

(Ty boty)

 

Jen: How can you two live like this?
Moss: How can you two...
Roy: Don't google the question, Moss!

(Jak můžete takhle žít? / Jak můžete takhle... / Nevyhledávej to na googlu Mossi.)

 

Roy: If anyone was ever rude to me, I used to carry their food around in my trousers.
Jen: Oh my God! Before you brought it to their table?
Roy:No, after! OF COURSE BEFORE! Why would I do it after?

(Když na mě byl někdy někdo nepříjemný, tak jsem nosil jejich jídlo v kapsách u kalhot. / Ou muj bože! Předtím než jsi to servíroval? / Ne až potom! JASNĚ ŽE PŘEDTÍM! Proč bych to dělal potom?)

 

Roy's T-shir: RTFM (Read The Fucking Manual)

(přečti si ten zasraný manuál)