Pulp Fiction

Jules: "What does Marsellus Wallace look like?"

Brett: "What?"

Jules: "What country are you from?

Brett: "What?"

Jules: "What - ain't no country I've ever heard of. They speak English in What?

Brett: "What?"

(Jak vypadá Marsellus Wallace? / Cože? / Z jaké si země? / Cože? / Cože - o takové zemi jsem nikdy neslyšel. Mluví se v Cože anglicky? / Cože?)

 

Wolf: "That's thirty minutes away. I'll be there in ten."

(Je to odsud 30 minut. Budu tam za deset.)

 

Jimmie: "Let me ask you a question. When you came pulling in here, did you notice a sign out in front of my house that said "Dead Nigger Storage"?"

Jules: "Jimmie, you know I ain't seen no..."

Jimmie: "Did you notice a sign out in front of my house that said "Dead Nigger Storage"?"

Jules: "No. I didn't."

Jimmie: "You know WHY you didn't see that sign?"

Jules: "Why?"

Jimmie: "Cause it ain't there, 'cause storing dead niggers ain't my fucking business, that's why!"

(Chci se tě na něco zeptat. Když jsi ke mně vjížděl, všim sis před barákem cedule s nápisem "Sklad mrtvejch negrů"? / Jimmie, dobře víš, že jsem nic takovýho... / Všim sis před mým domem cedule s nápisem "Sklad mrtvejch negrů"? / Ne, nevšim. / A víš proč sis nevšim? / Proč? / Protože tam žádná není! Protože se neživím skladováním mrtvejch negrů, tak proto!)

 

Wolf: "Fair enough. Now I drive real fucking fast, so keep up. I get my car back any differently than when I gave it, Monster Joe's gonna be disposing of two bodies."

(Dobře, ale jezdím příšerně rychle, tak se neztrať. A pokud mi to auto vrátíš jiný, než ti ho dávám, Joe bude uklízet dvě těla.)

 

Wolf: "You guys look like...what do they look like, Jimmie?"
Jimmie: "Dorks. They look like a couple of dorks."
Jules: "Ha ha ha. They're your clothes, motherfucker."

(Vypadáte jako... jak vypadaj, Jimmie? / Paka. Vypadaj jako dvě paka. / Ha ha ha Jsou to tvoje hadry, blbečku.)