Terminator I

 

Superintendent: "Hey, buddy, you got a dead cat in there or what?"
POSSIBLE RESPONSE - YES/NO / OR WHAT? / PLEASE COME BACK LATER / FUCK YOU, ASSHOLE / FUCK YOU.
Terminator: "Fuck you, asshole."

(Trochu mírnější překlad - Hele chlape,nemáš tam chcíplou kočku nebo co? / MOŽNÉ ODPOVĚDI - ANO/NE COŽE?/ PROSÍM VRAŤ SE POZDĚJI / VYPADNI, ŠMEJDE / VYPADNI. /  Vypadni,šmejde!)

 

Terminator II

 

Sarah Connor: "On August 29th, 1997, it's gonna feel pretty fucking real to you too. Anybody not wearing 2 million sunblock is gonna have a real bad day. Get it?"

(Dvacátého devátého srpna devadesát sedm vám to bude taky připadat sakra skutečný! Každej, kdo nebude mít opalovací krém s faktorem dva miliony, zažije mizernej den!)

 

Dr. Silberman: "You broke my arm!"
Sarah Connor: "There's 215 bones in the human body. That's one. Now don't move!"

(Tys mi zlomila ruku! / Člověk má v těle přesně dvěstě patnáct kostí. To byla jedna! A teď se ani nehni!)

 

Terminator: "Stay here, I'll be back."

(Zůstaňte tady! Já se vrátím.)

 

Terminator: "Hasta la vista, baby!"

 

Terminator III

 

Terminator: "I´m back!"

(Jsem zpět.)

 

Terminator: "Katherine Brewster? Have you sustained injury?"
Kate Brewster: "Drop dead, you asshole!"
Terminator: "I am unable to comply."

(Katharine Brewsterová, nemáš žádná zranění? / Jdi se bodnout, idiote. / To nemohu provést.)

 

Terminator: Where´s John Connor?
Kate Brewster: If I tell you, do you promise to let me go?
Terminator: Yes.
Kate Brewster: He´s, he´s in the kennel.
Kate Brewster: Hey! You said you´d let me go!
Terminator: I lied.

(Kde je John Connor? / Když, když vám to řeknu, pustíte mně? / Ano / Je, je v kleci… je v čekárně. / Ale, ale vždyť jste říkal, že mně pustíte! / Lhal jsem.)