16.02.2014 17:14

Přijde muž ke zpovědi a říká farářovi: „Pane farář, zmlátil jsem svoji tchýni." „Dobře, dobře synu, uklidni se, nejdříve mi řekni své hříchy, dobré skutky až potom."