14.09.2015 08:35
"Pane řidiči, pili jste?"
"Ne!"
"Tak řeknětě Australopitekus afrikanus."
"Pil jsem."