13.10.2015 08:35

U očního: "Pane doktore, nevidím do dálky." Lékař vezme pacienta za ruku, přivede ho k oknu, ukáže na oblohu a ptá se: "Co vidíte?" "Slunce." "Výborně. A teď mi laskavě povězte, kam dál byste ještě chtěl vidět?"