18.10.2015 09:47

Manželka: "Petře, tys zase mluvil ze spánku." Manžel: "Promiň, ale někdy prostě mluvit musím!"