Chuck Norris - Jídlo

09.01.2011 19:01

Lidé musí jíst, jídlo musí chucknorrisovat.